VEELGESTELDE VRAGEN

1. Moet ik inschrijfgeld betalen om te kunnen deelnemen?

Nee, deelname is geheel gratis. Je hoeft je slechts in te schrijven, wat inhoudt dat je de Voorwaarden en het Algemeen Reglement van de wedstrijd accepteert; ook moet je de maker en eigenaar zijn van de foto’s die je publiceert

2. Moeten de foto’s zijn genomen tijdens de duur van het concours?

Nee. Er kan worden deelgenomen met foto’s die in het verleden zijn genomen, maar verzeker je ervan dat je in het bezit bent van het RAW-bestand van de foto (voor de Professionele modaliteit).

3. Moeten de foto’s zijn genomen op de Canarische Eilanden?

Ja, de foto’s moeten zijn genomen op één of meerdere eilanden van de Canarische archipel. Tijdens het uploaden van een foto, zal het systeem je steeds vragen om het eiland te selecteren waar de foto is genomen.

4. Mag ik deelnemen met foto’s die al werden gebruikt voor andere wedstrijden?

Ja, zolang je (nog) over alle rechten op de foto’s beschikt.

5. Kan er tegelijkertijd worden deelgenomen binnen beide modaliteiten (Professioneel en Amateur)?

Nee, er mag slechts binnen één modaliteit worden deelgenomen.

6. Waardoor onderscheidt de Professionele modaliteit zich die van Amateur?

Binnen alle categorieën van de Professionele modaliteit wordt van degenen die zich geplaatst hebben het RAW-bestand verlangd, terwijl het binnen de Amateur-modaliteit (modaliteit Amateur) niet nodig is om een RAW-bestand te overhandigen.

7. Wat zijn de categorieën binnen de Professionele modaliteit?

Portfolio, Duiken, Fauna, Groothoek en Macro.

8. Met hoeveel foto’s kan ik deelnemen binnen de modaliteit Amateur?

Men kan deelnemen met een maximum van twaalf foto’s indien dit gebeurt tijdens de eerste maand van het concours; met tien indien je ze tijdens de tweede maand uploadt; en met acht indien je gedurende de derde maand deelneemt (het concours zal gedurende drie maanden geopend zijn).

9. Moeten de foto’s binnen de modaliteit Amateur van één concrete categorie zijn?

Nee. Binnen de modaliteit Amateur bestaat een categorie, die van Amateur, waarin het thema vrij is en de foto’s mogen zowel groothoekopnames als close-ups zijn.

10. Binnen welke categorie kan ik een collectie van foto’s presenteren?

Binnen de categorie Portfolio (Professionele modaliteit).

11. Kan ik foto’s die in mij Portfolio opnieuw gebruiken in andere categorieën?

Nee, een foto die in de Portfolio is opgenomen mag niet opnieuw worden gebruikt in een andere categorie.

12. Zijn zwartwitfoto’s toegestaan?

Ja, de foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn.

13. Kun je deelnemen binnen de categorie Portfolio en tevens binnen professionele categorieën? En op welk moment?

Ja, binnen de categorie Portfolio kan worden deelgenomen door een serie van vijf foto’s te publiceren die op hetzelfde moment worden geüpload. Binnen de rest van de categorieën mogen de foto’s op verschillende momenten worden geüpload, daar het niet nodig is om binnen elke categorie te publiceren.

14. Mogen de foto’s worden bewerkt?

In het Algemeen Reglement (Kenmerken voor deelnemende wedstrijdfoto’s) worden de toegestane aanpassingen uiteengezet. Voor de geselecteerde foto’s binnen de Professionele categorie moet de RAW-bestand kunnen worden overlegd. Het Organiserend Comité zal bepalen of de gebruikte aanpassingen juist zijn door de uiteindelijke foto met het origineel te vergelijken. De bewerking mag geen afbreuk doen aan de realiteit van het gefotografeerde of tot wezenlijke veranderingen leiden ten opzichte van het origineel of elementen aan de foto toevoegen of verwijderen.

15. Moet ik het formaat van de foto’s wijzigen?

Ja, de deelnemer moet het formaat van de foto’s wijzigen om te voorkomen dat dit gebeurd door een geautomatiseerd serverproces wat kwaliteitsverlies tot gevolg zal hebben. De foto’s moeten een resolutie van 72 dpi bij 800×1200 of 1200×800 hebben (bij voorkeur met sRGB- kleurbereik).

16. Mogen de foto’s worden voorzien van een handtekening?

Nee, in het concours worden de foto’s op anonieme wijze gepresenteer, en daarom mag geen enkele foto zijn voorzien van welk type handtekening, naam, logo of watermerk dan ook, want deze zullen worden geweigerd. De gepubliceerde foto’s zullen worden getoond met het logotype van het concours.

17. Kan ik zien dat mijn foto’s op het web zijn gepubliceerd nadat ik ze heb ingestuurd voor het concours?

Ja, maar niet meteen; want iedere foto zal eerst worden nagekeken door het Organiserende Comité ter bevestiging dat deze voldoet aan de voorwaarden die voor de wedstrijddeelname vereist zijn en hij zich in de juiste categorie is geplaatst. Nadat de foto is gevalideerd, wordt hij toegelaten tot het concours, gepubliceerd en kunnen alle gebruikers hem zien.

18. Mag ik de foto’s die ik mooi vind delen op sociale netwerken?

Ja, elke foto zal aan de voet worden voorzien van enkele links om zo eenvoudig te kunnen worden gedeeld op verschillende sociale netwerken.

19. Wat wordt er verstaan onder de categorie “Groothoek”?

Dit zijn foto’s die zijn geschoten met groothoekobjectieven. Binnen deze categorie worden foto’s gepubliceerd waarop onderwaterlandschappen te zien zijn zonder dat zich daar duikers in bevinden; daarnaast zijn foto’s van fauna inbegrepen die met een groothoek zijn geschoten.

20. Wat wordt er verstaan onder de categorie “Duiken”?

Foto’s gemaakt met groothoekobjectief. Binnen deze categorie worden foto’s gepubliceerd die onderwateromgevingen laten zien met de aanwezigheid van één of meer duikers, zowel met duikuitrusting of tijdens het vrijduiken. Er worden enkel onderwaterfoto’s geaccepteerd, in geen geval foto’s die uit het water zijn genomen.

21. Wat wordt er verstaan onder de categorie “Fauna”?

Deze omvat gewervelden en ongewervelden en het mogen close-ups of groothoekopnames zijn, waarbij de mariene fauna, zowel individueel als in groep, het hoofdthema vormt. Binnen deze categorie mag er geen enkele duiker te zien zijn.

22. Wat wordt er verstaan onder de categorie “Macro”?

De categorie Macro omvat close-up en detailfoto’s, zowel van klein marien leven als van details of texturen. Er mogen foto’s van vissen, ongewervelde dieren en zeewieren worden ingediend.

23. Wat wordt er verstaan onder de categorie “Portfolio”?

Het Portfolio bestaat uit een serie van vijf foto’s die de schoonheid en diversiteit van het onderwaterwereld van de Canarische Eilanden weergeven. De collectie moet op evenwichtige wijze worden gepresenteerd wat betreft de verschillende fotografische technieken en moet zowel groothoekopnames als close-ups bevatten.

24. Worden foto’s die uit het water zijn genomen geaccepteerd?

Nee, ze moeten in het water worden geschoten, onder het oppervlak en tenminste 50% van de foto moet onder water zijn.

25. Is dubbel belichten toegestaan?

Dubbele belichting, meervoudige belichting of stacks zijn niet toegestaan.

26. Worden foto’s van walvisachtigen of zeezoogdieren in het algemeen geaccepteerd?

Ja, zolang zij zich niet in gevangenschap bevinden en de foto’s niet het resultaat zijn van het manipuleren van de mariene leefomgeving, het voederen (feeding) van enige soort of schade aan het ecosysteem of aan de mariene soorten.

27. Kan er beroep worden aangetekend tegen de beslissing van de Jury?

Nee, de beslissing van de jury is definitief.

28. Kan er worden deelgenomen met foto’s die zijn gemaakt met een actiecamera van het type GoPro, reflexcamera, compactcamera of systeemcamera?

Ja, met elk daarvan. Maar houd in gedachten dat in het geval van de Professionele modaliteit, de foto’s die voor een prijs in aanmerking komen, als RAW-bestand moeten kunnen worden aangeleverd.

29. Waarom wordt er om een RAW-bestand gevraagd binnen de Professionele modaliteit?

Dit wordt gevraagd, eenvoudigweg, om de mate van bewerken te kunnen beoordelen van voor en na iedere foto ten opzichte van het originele shot. Als we twee foto’s schieten van hetzelfde onderwerp, een als JPG met lage datacompressie (hoge kwaliteit) en de andere als RAW, komt de foto die als JPG is genomen absoluut beter uit: deze toon een betere scherpte/focus, beter contrast, betere belichting en de kleuren komen beter uit. Dit komt omdat een digitale camera meestal verschillende digitale filters zal  toepassen die het beeld verbeteren. Echter, het RAW-formaat geeft de beeld weer, precies zoals de sensor het vastlegt, zonder gebruik van een filter om het te verbeteren. De kleuren komen veel neutraler uit en zijn minder verzadigd, de focus is zachter en de belichting zal afhankelijk zijn van de  sluitertijd die wordt gebruikt, veel zichtbaarder over- of onderbelicht indien dat het geval zou zijn.

30. Wat zou er gebeuren indien ik in de prijzen val binnen de Professionele categorie en ik geen RAW-bestand kan overleggen?

In dat geval kom je niet in aanmerking voor de prijs, waardoor deze zal worden toegekend aan de volgende op de ranglijst. RAW-bestanden worden alleen gevraagd binnen de Professionele modaliteit.

31. Mag ik deelnemen als ik jonger ben dan 18 jaar?

Nee, alleen fotografen van 18 jaar en ouder mogen deelnemen.

32. Is het nodig om met het totale aantal toegestane foto’s deel te nemen?

Nee, de deelnemer mag deelnemen vanaf één enkele foto tot en met het maximale aantal toegestane foto’s volgens desbetreffende categorie en het moment waarop deze worden ingestuurd.

33. Indien de foto werd genomen bij La Graciosa, welk eiland moet ik dan kiezen?

Lanzarote.

34. Indien de foto is genomen bij Isla de Lobos, welk eiland moet ik dan kiezen?

Fuerteventura.

35. In de Professionele modaliteit: Mag ik alle foto’s binnen dezelfde categorie plaatsen, bijvoorbeeld in “Fauna”?

Ja, maar logischerwijze doe je dan alleen maar mee, al maak je wel meer kans maakt, voor de prijs binnen deze categorie.

36. Wat doe ik als ik me niet meer kan herinneren bij welk eiland de foto werd genomen?

Het is verplicht om aan te geven bij welk eiland de foto is genomen. Als het je helpt, kun je de EXIF-data van de foto bekijken zodat je van de datum of andere gegevens kunt uitgaan. EXIF (afkorting van Exchangeable Image File Format) is een standaard die werd ontworpen voor het opslaan van metadata van foto’s die met een digitale camera’s zijn genomen.

37. Zijn foto’s van aquaria toegestaan?

Nee, foto’s die zijn gemaakt in aquaria of van soorten in gevangenschap zijn absoluut verboden.

38. Welk voordeel heb ik wanneer ik mijn foto’s publiceer tijdens de eerste maand van het concours?

De deelnemers die hun foto’s indienen tijdens de eerste maand van het concours kunnen 12 foto’s publiceren, 10 wanneer zij ze tijdens de tweede maand publiceren en 8 als zij ze in de derde maand publiceren (het concours zal gedurende drie maanden geopend zijn). Dat wil zeggen, binnen de Professionele modaliteit kunnen er 5 foto’s van de categorie Portfolio worden gepubliceerd, plus 12, 10 of 8 foto’s die kunnen worden verdeeld over de rest van de professionele categorieën (Duiken, Fauna, Groothoek en Macro).

39. Hoe weet ik of ik heb gewonnen?

De winnaars en hun werk zullen worden bekendgemaakt via deze website. Ook zullen zij op de vastgestelde datum, via het e-mailadres dat is opgegeven bij de inschrijving voor het concours persoonlijk op de hoogte worden gesteld.

40. Hoe worden de prijzen toegekend?

De deelnemers die als winnaar uit de bus komen, ontvangen hun prijs in euro’s op de manier en tijd wat aan iedere deelnemer persoonlijk zal worden toegelicht. De prijzen zijn aan belasting en eigen kosten onderhevig volgens de geldende wet.

¿Se admiten fotos de acuarios?

No, quedan totalmente prohibidas las fotos realizadas en acuarios o con animales en cautividad.

¿Se pueden repetir fotos en Portfolio y en otras categorías?

No, una foto que esté puesta en Portfolio, no podrá estar puesta también en otra categoría.

¿Qué ventaja tengo si publico las fotos durante el primer mes del concurso?

Los participantes que publiquen sus fotos durante el primer mes del concurso, podrán poner 12 fotos, 10 si las publican el segundo mes y de 8 si las publican el tercer mes del concurso, teniendo en cuenta que el concurso estará abierto para participar tres meses. Es decir, en la categoría Profesional podrá publicar las 5 fotos de la categoría Portfolio más 12, 10 y 8 (dependiendo de cuando entre en concurso) fotos a repartir entre las distintas categorías Profesional (Buceando, Fauna, Gran Angular y Macro).

¿Cómo sé si he ganado?

En la propia web, en las fechas indicadas se dará a conocer a los ganadores y se mostrarán sus obras. También serán avisados de forma individual los ganadores por vía email facilitado en la inscripción del concurso.

¿Cómo se cobran los premios?

Los participantes que resulten ganadores cobrarán su premio en euros de la forma y el tiempo que se le detallará a cada ganador de forma individual. Los premios estarán sujetos a impuestos y gastos propios según la ley vigente.